वेबसाइटहरुको मापन गर्ने ‘एलेक्जा’ बन्द


वेबसाइटहरुको मापन गर्ने ‘एलेक्जा’ बन्द

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा वेबसाइटहरुको मापन गर्ने प्लेटफर्म ‘एलेक्सा’ बन्द भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय...