हिरो भनेको सामान्य (दयाहाङजस्तै) हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अझैँपनि राम्रोसँग स्थापित भएको छैन
सम्बन्धित